Skip to content
Hjerte_i_hænder_iStock-1024x682

Tak for medlemskabet og den faste ekstra donation

468.800 danskere lever med en hjerte-kar-sygdom og ca. 1 million danskere lider af forhøjet blodtryk. Så der er hårdt brug for Hjerteforeningens arbejde, og jo flere medlemmer og faste støtter vi er, jo flere liv kan vi redde.Vi forsker i hjerte-kar-sygdomme, forebygger og rådgiver hjertepatienterne og deres pårørende. Og det nytter. Takket være forskningens mange resultater lever flere og flere hjerte-kar-patienter i dag et godt liv.Som Plusmedlem i Hjerteforeningen får man skattefradrag for bidrag og donationer for beløb op til 16.300 kroner årligt. Dog kan selve medlemskabet (225 kr. el. 340 kr. for par) ikke trækkes fra. Hvis du har spørgsmål til dit Plusmedlemskab, er du altid velkommen til at kontakte medlemsservice på 70 25 00 00 eller på [email protected].

Andre måder at støtte på

Arv og testamente

Indtægter fra arv udgør et af de vigtigste bidrag til Hjerteforeningen. Uden den støtte, vi får fra arv, var det ikke muligt for os at bekæmpe hjerte-kar-sygdomme i Danmark. Arven gør en stor forskel. Din fremtidige støtte sikrer Hjerteforeningens livsvigtige arbejde med at forebygge hjerte-kar-sygdomme, reducere antallet af dødsfald og forbedre livskvaliteten for alle dem, der allerede er syge.

Spil med i Hjertelotteriet og vær med i lodtrækningen om skattefri pengepræmier eller én af de mange andre dejlige præmier. Hele overskuddet fra lotteriet går til forskning, forbyggende arbejde og patientstøtte inden for hjerteområdet. Sidste år har vi således givet næsten 22 millioner kroner i støtte til 26 vigtige forskningsprojekter. Det kan vi kun gøre med hjælp fra dig og andre, der støtter os – f.eks. ved at spille med i vores lotterier.

I forbindelse med dødsfald ønsker mange pårørende, at der ved bisættelser og begravelser gives bidrag til Hjerteforeningen som en mindegave. En gave fra dig til minde om en kær slægtning eller en god ven er en smuk og værdig måde at sige farvel på. Mindegaver gives oftest i forbindelse med en begravelse eller en bisættelse. Men man kan også give en mindegave i forbindelse med højtider, fødselsdage m.v.

støt som virksomhed

Vi indgår både strategiske partnerskaber og partnerskaber, der tager udgangspunkt i kampagner eller events. Om I er en lille, mellemstor eller stor virksomhed, har ingen betydning for indgåelse af et partnerskab.

start din egen indsamling

Opret din egen indsamling til støtte for vores arbejde i Hjerteforeningen. Du kan vælge at indsamle midler til vores generelle arbejde, eller til et specifik projekt/kampagne som f.eks. Børnehjertefonden.

markér en mærkedag

En gave fra dig kan være en smuk måde at markere en særlig anledning på og samtidig vil det være et værdifuldt bidrag til Hjerteforeningens livsvigtige støtte til bl.a. forskning i hjerte-kar-sygdomme.

En gave fra dig kan være en smuk måde at markere en særlig anledning på og samtidig vil det være et værdifuldt bidrag til Hjerteforeningens livsvigtige støtte til bl.a. forskning i hjerte-kar-sygdomme.

fonde og legater

En fond eller et legat kan vælge at bidrage med en donation til et specifikt projekt eller en aktivitet eller bidrage til Hjerteforeningens generelle arbejde inden for forskning, forebyggelse og patientstøtte.