Skip to content
Hjerte_i_hænder_iStock-1024x682

Af hjertet tak for dit bidrag

Tak for det faste bidrag til Hjerteforeningens livsvigtige arbejde. Da Hjerteforeningen ikke er på finansloven, er foreningen helt afhængig af støtte fra privatpersoner og virksomheder f.eks. fra donationer som denne.
 
Som bidragsyder får du skattefradrag for bidrag og donationer for beløb op til 17.000 kroner årligt. Hvis du har spørgsmål vedrørende bidrag til Hjerteforeningen, er du altid velkommen til at kontakte medlemsservice på
70 25 00 00 eller på post@hjerteforeningen.dk.

Andre måder at støtte på

I forbindelse med dødsfald ønsker mange pårørende, at der ved bisættelser og begravelser gives bidrag til Hjerteforeningen som en mindegave. En gave fra dig til minde om en kær slægtning eller en god ven er en smuk og værdig måde at sige farvel på. Mindegaver gives oftest i forbindelse med en begravelse eller en bisættelse. Men man kan også give en mindegave i forbindelse med højtider, fødselsdage m.v.

Arv og testamente

Indtægter fra arv udgør et af de vigtigste bidrag til Hjerteforeningen. Uden den støtte, vi får fra arv, var det ikke muligt for os at bekæmpe hjerte-kar-sygdomme i Danmark. Arven gør en stor forskel. Din fremtidige støtte sikrer Hjerteforeningens livsvigtige arbejde med at forebygge hjerte-kar-sygdomme, reducere antallet af dødsfald og forbedre livskvaliteten for alle dem, der allerede er syge.

støt som virksomhed

Vi indgår både strategiske partnerskaber og partnerskaber, der tager udgangspunkt i kampagner eller events. Om I er en lille, mellemstor eller stor virksomhed, har ingen betydning for indgåelse af et partnerskab.

start din egen indsamling

Opret din egen indsamling til støtte for vores arbejde i Hjerteforeningen. Du kan vælge at indsamle midler til vores generelle arbejde, eller til et specifik projekt/kampagne som f.eks. Børnehjertefonden.

markér en mærkedag

En gave fra dig kan være en smuk måde at markere en særlig anledning på og samtidig vil det være et værdifuldt bidrag til Hjerteforeningens livsvigtige støtte til bl.a. forskning i hjerte-kar-sygdomme.

En gave fra dig kan være en smuk måde at markere en særlig anledning på og samtidig vil det være et værdifuldt bidrag til Hjerteforeningens livsvigtige støtte til bl.a. forskning i hjerte-kar-sygdomme.

fonde og legater

En fond eller et legat kan vælge at bidrage med en donation til et specifikt projekt eller en aktivitet eller bidrage til Hjerteforeningens generelle arbejde inden for forskning, forebyggelse og patientstøtte.